Oblast Právní:

-  zakládání společností, fúze, organizace VH a jiných zasedání, řízení smluvní dokumentace
-  právní zastoupení (při obchodních jednáních, soudních sporech, rozhodčích řízeních, arbitrážích včetně zahraničních)
-  patentová ochrana, ochrana užitných vzorů, ochrana obchodních zájmů
-  směnečné právo,...
-  insolvenční právo včetně reorganizace a oddlužení,...
-  likvidace společností

-  zastupování v oblasti Trestního práva a to především hlavy 6 TZ – Hospodářské trestné činnosti a příbuzných částí a to nejenom řešení již zahájených řízení, ale především také v oblasti preventivních opatřeních a předcházení případných trestních řízení


Oblast manažerská:

-  poskytování služeb v oblasti zakládání společností jak v ČR, tak v zahraničí (pro účely provozní, nebo vlastnické – daňová optimalizace)
-  správa aktiv a majetku
-  nalezení vhodných obchodních partnerů
-  provádění hloubkových nezávislých auditů, realizace SWOT analýz, provádění marketingových průzkumů a studií
-  krizové řízení, snižování nákladovosti,…


Oblast finanční:

-  finanční a investiční poradenství, správa a řešení pohledávek, ve vybraných případech i odkup pohledávek či jejich sjednocení v rámci společného postupu, optimalizace závazků,…


© 2013 OlbortPartners.cz (design by JaGr-design.cz)